Monitor Dell E2424HS — instrukcja obsługi i rozwiązywanie problemów (2024)

Brak obrazu – dioda LED zasilania nie świeci się Brak obrazu
 • Podłącz zasilacz do monitora.
 • Sprawdź, czy gniazdko zasilania działa poprawnie, używając innego urządzenia elektrycznego.
 • Naciśnij przycisk zasilania.
 • Jeśli to możliwe, sprawdź działanie przy użyciu przewodu i komputera, które na pewno są sprawne.
Brak obrazu – dioda LED zasilania świeci się Brak obrazu lub brak podświetlenia
 • Zwiększ jasność i kontrast monitora za pomocą menu ekranowego (OSD).
 • Uruchom funkcję autotestowania monitora.
 • Sprawdź, czy w złączu kabla wideo nie ma zgiętych lub wyłamanych szpilek.
 • Odłącz i ponownie podłącz oba końce kabla wideo.
 • Użyj sprawdzonego w działaniu kabla wideo.
 • Uruchom wbudowany test diagnostyczny (BID).
 • Wybierz właściwe źródło wejścia za pomocą przycisku Wybierz źródło wejścia.
 • Jeśli to możliwe, sprawdź monitor przy użyciu sprawnego komputera.
Słaba ostrość Obraz jest rozmyty, zamazany lub występuje smużenie.
 • Odłącz i ponownie podłącz oba końce kabla wideo.
 • Użyj sprawdzonego w działaniu kabla wideo.
 • Uruchom automatyczną regulację za pomocą menu ekranowego (OSD).
 • Dostosuj ustawienia fazy i zegara pikseli przy użyciu menu ekranowego (OSD).
 • Odłącz wszelkie przedłużacze kabla wideo.
 • Przywróćustawienia fabryczne monitora.
Drgający lub niestabilny obraz Falowanie lub nieznaczny ruch obrazu
 • Uruchom automatyczną regulację za pomocą menu ekranowego (OSD).
 • Dostosuj ustawienia fazy i zegara pikseli przy użyciu menu ekranowego (OSD).
 • Przywróćustawienia fabryczne monitora.
 • Sprawdź czynniki środowiskowe (np. wentylatory lub inne źródła zakłóceń).
 • Przenieś monitor i wypróbuj go w innym pomieszczeniu.
Brakujące piksele Na ekranie LCD wyświetlane są punkty.
 • Wyłącz monitor, a następnie włącz go ponownie po kilku minutach.
 • Trwałe wyłączenie piksela to naturalny defekt, który może występować w technologii LCD.
 • Uruchom wbudowany test diagnostyczny (BID).
Zawsze włączone/wyłączone piksele Na ekranie LCD wyświetlany jest jasny punkt.
 • Wyłącz monitor i włącz go ponownie.
 • Zgodnie ze standardami branżowymi normalne jest występowanie kilku stale jasnych lub ciemnych pikseli. Dozwolona liczba pikseli różni się w zależności od wyświetlacza. Zapoznaj się z tematem Wskazówki dotyczące uszkodzonych pikseli w monitorach LCD firmy Dell, aby uzyskać więcej informacji.
 • Uruchom wbudowany test diagnostyczny (BID).
Problemy z jasnością Obraz jest zbyt ciemny lub zbyt jasny.
 • Kabel wideo może spowodować przyciemnienie lub odbarwienie obrazu, spróbuj go odinstalować lub zastąpić sprawdzonym kablem.
 • Przywróćustawienia fabryczne monitora.
 • Uruchom automatyczną regulację za pomocą menu ekranowego (OSD).
 • Dostosuj ustawienia jasności i kontrastu za pomocą menu ekranowego (OSD).
Zniekształcenia geometryczne Obraz nie jest prawidłowo wyśrodkowany.
 • Przywróćustawienia fabryczne monitora.
 • Uruchom automatyczną regulację za pomocą menu ekranowego (OSD).
 • Dostosuj ustawienia jasności i kontrastu za pomocą menu ekranowego (OSD).

UWAGA: w przypadku korzystania z wejścia DisplayPort pozycjonowania nie można dostosowywać.

Poziome lub pionowe linie Na ekranie widać co najmniej jedną linię.
 • Przywróćustawienia fabryczne monitora.
 • Uruchom automatyczną regulację za pomocą menu ekranowego (OSD).
 • Dostosuj ustawienia fazy i zegara pikseli przy użyciu menu ekranowego (OSD).
 • Uruchom funkcję autotestowania monitora i sprawdź, czy te linie są widoczne w trybie autotestowania.
 • Sprawdź, czy w złączu kabla wideo nie ma zgiętych lub wyłamanych szpilek.
 • Uruchom wbudowany test diagnostyczny (BID).

UWAGA: w przypadku korzystania z wejścia DisplayPort pozycjonowania nie można dostosowywać.

Problemy z synchronizacją Ekran wygląda na poszarpany lub rozdarty.
 • Przywróćustawienia fabryczne monitora.
 • Uruchom automatyczną regulację za pomocą menu ekranowego (OSD).
 • Dostosuj ustawienia fazy i zegara pikseli przy użyciu menu ekranowego (OSD).
 • Uruchom funkcję autotestowania monitora i sprawdź, czy poszarpany ekran występuje w trybie autotestowania.
 • Sprawdź, czy w złączu kabla wideo nie ma zgiętych lub wyłamanych szpilek.
 • Uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym.
Problemy dotyczące bezpieczeństwa Widoczny dym lub iskry
 • Nie wykonuj żadnych procedur rozwiązywania problemów.
 • Natychmiast skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Dell.
Problemy z ciągłością pracy Monitor włącza się i wyłącza.
 • Podłącz kabel wideo między monitorem a komputerem.
 • Przywróćustawienia fabryczne monitora.
 • Uruchom funkcję autotestowania monitora i sprawdź, czy problemy z ciągłością pracy występują w trybie autotestowania.
Brak koloru Obrazy utraciły kolor.
 • Uruchom funkcję autotestowania monitora.
 • Podłącz kabel wideo między monitorem a komputerem.
 • Sprawdź, czy w złączu kabla wideo nie ma zgiętych lub wyłamanych szpilek.
Niewłaściwy kolor Kolor obrazu jest niewłaściwy.
 • W zależności od zastosowania należy zmienić tryb ustawiania kolorów w menu ekranowym (OSD) Ustawienia kolorów na opcję Grafika lub Wideo.
 • Wybierz inne wstępne ustawienie kolorów za pomocą opcji Ustawienia kolorów dostępnej z poziomu menu ekranowego (OSD).
 • Dostosuj wartości R, G, B w menu ekranowym Ustawienia kolorów, jeżeli funkcja Zarządzanie kolorami jest wyłączona.
 • Zmień format wejściowy koloróww menu ekranowym (OSD) Ustawienia kolorów na RGB lub YPbPr.
 • Uruchom diagnostykę wewnętrzną.
Utrwalenie elementów statycznego obrazu pozostawionego na długi czas na ekranie monitora Niewyraźny cień statycznego obrazu jest widoczny na ekranie.
 • Użyj funkcjiZarządzanie zasilaniem, aby monitor wyłączał się, gdy nie jest używany.
 • Możesz także zastosować dynamicznie zmieniający się wygaszacz ekranu.
Obraz wyświetlany na ekranie jest zbyt mały. Obraz jest wyśrodkowany, ale nie wypełnia całego obszaru wyświetlania.
 • Sprawdź ustawienie Współczynnik proporcji w menu ekranowym (OSD).
 • Przywróćustawienia fabryczne monitora.
Efekt nakładania się klatek obrazu Szybko poruszające się obrazy pozostawiają cienie i smugi.

W niektórych zastosowaniach wideo i aplikacjach obejmujących poruszające się szybko obrazy może pojawić się efekt nakładania się klatek obrazu, przypominający smużenie.

Zmień ustawienie Czas reakcji na Szybki z poziomu menu ekranowego (OSD).

Brak sygnału źródłowego w przypadku naciśnięcia przycisków użytkownika. Brak obrazu, dioda LED zasilania świeci białym światłem.
 • Sprawdź źródło sygnału. Upewnij się, że komputer nie jest w trybie oszczędzania energii, przesuwając mysz lub naciskając dowolny klawisz na klawiaturze.
 • Podłącz kabel wideo między monitorem a komputerem.
 • Uruchom ponownie komputer.
Obraz nie wypełnia całego ekranu. Obraz nie może wypełnić wysokości lub szerokości ekranu.
 • Możliwość wypełnienia ekranu monitora zależy od formatów obrazu (współczynnika proporcji obrazu) nagrań na płytach DVD i filmów.
 • Uruchom wbudowany test diagnostyczny (BID).
Brak obrazu Brak obrazu podczas łączenia stacji dokującej, klucza sprzętowego lub odtwarzaczy Blu-ray i DVD Ponieważ starsze platformy nie umożliwiają identyfikacji lub wyjścia 1920 x 1080, dostosuj EDID do niższej rozdzielczości, aby rozwiązać ten problem ze zgodnością.
 1. Odłącz wszystkie kable wejściowe.
 2. Naciśnij przycisk 3 i przycisk 4 i przytrzymaj przez 5 sekund
 3. Wybierz opcję Włącz w oknie wyskakującym, aby zmienić rozdzielczość maksymalną z 1920 × 1080 na 3840 × 1080.
Nie można wrócić do rozdzielczości macierzystej (1920 × 1080) po wyłączeniu funkcji Picture By Picture.

Monitor Dell E2424HS obsługuje tryb Picture by Picture (PBP). Tryb Picture by Picture oznacza dwa obrazy wyświetlane obok siebie, każdy w rozdzielczości 2560 × 1440.

W przypadku podłączenia monitora do komputera za pośrednictwem kabla HDMI i wyłączenia trybu PBP monitor może wyświetlać obraz w niższej rozdzielczości (2560 × 1440) zamiast przełączać się automatycznie do rozdzielczości macierzystej (1920 × 1080).

 1. Odłącz kabel HDMI.
 2. Poczekaj 5–10 sekund.
 3. Podłącz kabel HDMI.
Tryb wyświetlania zmienia się z: Tylko drugi ekran na Tryb rozszerzony po otwarciu i zamknięciu ekranu LCD notebooka.

Tryb wyświetlania komputera zmieni się na: Duplikuj lub Rozszerz. To zależy od wybranej opcji przed zmianą na: Tylko drugi ekran lub Tylko projektor po zamknięciu i otwarciu ekranu notebooka.

Przy zamknięciu i ponownym otwarciu pokrywy laptopa funkcja łączenia i konfiguracji wyświetlaczy (CCD) systemu Windows automatycznie przywraca ostatni aktywny tryb wyświetlacza. Jest to celowe działanie systemu Microsoft Windows.

Ręczna zmiana trybu wyświetlacza na pożądany po zamknięciu i ponownym otwarciu ekranu laptopa:

 1. Naciśnij kombinację klawiszy Windows + P.
 2. Wybierz tryb Tylko drugi ekran lub Tylko projektor.
Monitor miga dwukrotnie po podłączeniu do komputera z kartą wideo lub graficzną Nvidia NVS 310.

Po wyłączeniu i ponownym włączeniu monitora monitor może zamigać dwukrotnie. Ten problem pojawia się, gdy komputer jest wyposażony w kartę graficzną Nvidia NVS 310 i rozdzielczość karty jest ustawiona na 2560 × 1600 pikseli.

Aby rozwiązać ten problem, należy ręcznie ustawić rozdzielczość na 2560 × 1440 przy użyciu Panelu sterowania Nvidia.

 1. Kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Panel sterowania Nvidia.
 2. W Panelu sterowania Nvidia wybierz opcję Zmiana rozdzielczości po lewej stronie.
 3. W obszarze Rozdzielczość wybierz opcję 2560 × 1440.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj, aby potwierdzić.
Monitor wyświetla ikonę dźwięku po podłączeniu monitora E2424HS firmy Dell do notebooka za pomocą kabla HDMI.

Monitor Dell E2424HS nie obsługuje transmisji dźwięku przy użyciu kabla HDMI. Głośniki lub słuchawki należy podłączyć za pośrednictwem złącza audio w komputerze.

Aby rozwiązać problem z wyświetlaniem ikony dźwięku, uaktualnij sterownik wideo i grafiki (GPU) do najnowszej wersji. Dowiedz się, Jak pobrać i zainstalować sterowniki firmy Dell.

Monitor nie wyświetla filmów Blu-Ray po wyłączeniu i włączeniu monitora. W przypadku wyłączenia i włączenia monitora podczas wyświetlania filmu Blu-Ray, odtwarzacz Blu-ray może utracić sygnał danych między systemem i monitorem.
 1. Odłącz kabel HDMI
 2. Poczekaj 5 sekund
 3. Podłącz kabel HDMI
Nie można włączyć trybu kolorów YCbCr na monitorze. W przypadku podłączenia monitora do komputera za pośrednictwem złącza HDMI karta wideo lub graficzna (GPU) steruje ustawieniem YCbCr. Wyłącz ustawienie YCbCr przy użyciu narzędzia karty wideo lub graficznej, takiego jak Panel sterowania Intel HD Graphics. Monitor nie obsługuje formatu kolorów YCbCr w przypadku podłączenia adaptera USB-C do HDMI między monitorem a komputerem. Niektóre połączenia adapterów USB-C do HDMI i kart wideo lub graficznych (GPU) nie obsługują formatu kolorów YCbCr.
 • Nie należy korzystać z adaptera
 • Podłącz komputer do monitora za pomocą kabla HDMI lub kabla USB-C
 • Wyłącz ustawienie YCbCr przy użyciu narzędzia karty wideo lub graficznej (GPU), takiego jak Panel sterowania Intel HD Graphics
Przy zmianie rozdzielczości monitora przy użyciu ustawień wyświetlania systemu Windows jakość obrazu może nie być dobra. Ustawienia wyświetlania systemu Windows i ustawienia rozdzielczości karty wideo lub graficznej laptopa mogą nie być zgodne. Zmień rozdzielczość przy użyciu narzędzia karty wideo lub graficznej (GPU), takiego jak Panel sterowania Intel HD Graphics. Brak obrazu w przypadku podłączenia monitora do stacji dokującej firmy Dell. Monitor może nie otrzymywać sygnału wideo z komputera w przypadku podłączenia do stacji dokującej firmy Dell. Aby dowiedzieć się więcej na temat instalowania i konfigurowania monitora Dell E2424HS ze stacją dokującą firmy Dell, przeczytaj podręcznik użytkownika monitora E2424HS firmy Dell. Przecieki świetlne z monitora W ciemnym pokoju wydaje się, że występuje przeciek światła z krawędzi monitora. Jest to normalne zachowanie monitora. Monitory firmy Dell dla klientów indywidualnych są testowane przy oświetleniu otoczenia na poziomie 150 luksów (podobnego do typowego oświetlenia biurowego). Monitory Dell UltraSharp i Gaming są testowane przy bardziej ścisłych kryteriach i oświetleniu otoczenia 70 luksów (pokój o słabym oświetleniu, ale nie ciemnym). Przeczytaj artykuł: Rozwiązywanie problemów z wyciekiem światła w monitorze firmy Dell lub na ekranie LCD notebooka. Zmiany kolorów w narożnikach monitorach Wydaje się, że występuje zmienność kolorów w narożnikach ekranu.

Optymalna pozycja oglądania monitora to centrum ekranu.

W monitorze Dell E2424HS wykorzystano zakrzywiony panel IPS, w związku z czym narożniki ekranu mogą wydawać się nieco żółte lub różowe, zwłaszcza w ciemnych pomieszczeniach. To normalne zachowanie panelu IPS, które zwykle nie ma wpływu na ogólną wydajność obrazu.

 1. Zmień ustawienie Kompensacja jednorodności za pomocą menu ekranowego (OSD).
 2. Zmień ustawienie Kompensacja jednorodności na Skalibrowana
Brak obrazu w przypadku podłączenia napędu Blu-Ray, odtwarzacza DVD lub konsoli PS4 do monitora za pomocą kabla HDMI. Monitor nie wyświetla obrazu w przypadku podłączenia zewnętrznego napędu Blu-Ray, odtwarzacza DVD lub konsoli PS4.

Domyślne ustawienie fabryczne monitora Dell E2424HS to HDMI EDID z trzema blokami (szczegółowy deskryptor synchronizacji) do obsługi rozdzielczości 1920 × 1080 przy 60 Hz. Aby wyświetlić obraz w rozdzielczości 3840 × 1080 przy 60 Hz lub mniej, trzeba przełączyć HDMI EDID monitora z ustawienia trzech bloków na dwa.

 1. Odłącz wszystkie kable wejściowe monitora
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk 3 i przycisk 4 przez 5 sekund
 3. Zostanie wyświetlone okno komunikatu. Wybierz opcję Włącz, aby przełączyć rozdzielczość podstawową na niższą

Aby ponownie wyświetlić rozdzielczość 1920 × 1080 przez HDMI, trzeba przełączyć monitor ponownie na ustawienie HDMI EDID z 3 blokami. Wykonaj kroki 1 i 2 i wybierz opcję Wyłącz.

Przeplot poziomy podczas oglądania filmów online za pomocą aplikacji Microsoft Filmy i TV, Microsoft Internet Explorer lub Microsoft Edge W oknie odtwarzania wideo pojawiają się niepożądane poziome pasy podczas oglądania filmów online w serwisie YouTube przy użyciu przeglądarki Microsoft Internet Explorer i Microsoft Edge. Są one także widoczne podczas oglądania filmów online za pomocą aplikacji Filmy i TV.
 • Zmień rozdzielczość monitora na 4K 3840 x 1080 lub niższą.
 • W przypadku filmów w serwisie YouTube zmień rozdzielczość odtwarzania na 720p lub niższą.
Monitor Dell E2424HS — instrukcja obsługi i rozwiązywanie problemów (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated:

Views: 6045

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.